Dug

Ny nedspringsmåtte

Vi havde et uanmeldt tilsyn i vores skoles gymnastiksal forleden dag, og tilsynet handlede udelukkende om sikkerheden i forbindelse med de forskellige gymnastikredskaber i salen. Som skolens pedel var jeg med til tilsynet, så jeg kunne notere eventuelle fejl og mangler ned, hvorefter det er min pligt at få rettet det nødvendige.

Og der var også en smule at komme efter, for repræsentanten fra arbejdstilsynet fandt ud af, at en enkelt række af vores ribber ikke var hæftet solidt nok til væggen. Inderst inde vidste jeg det godt, for vi fik malet gymnastiksalens vægge i sommer, og jeg havde godt set, at malerne ikke havde sørget for ordentlig montering af den række ribber, idet de havde brugt for korte skruer.

Resten af vores redskaber fik overordnet set anerkendende ord med på vejen, og det hænger blandt andet sammen med, at vi løbende gennem det seneste år har udskiftet de gamle redskaber med moderne skumredskaber, som er langt sikrere for eleverne.

Men tilsynet havde en enkelt bemærkning mere, og den medfører en direkte udskiftning, som jeg virkelig håber, at skolen kan finde penge til på budgettet. Det drejer sig om vores store nedspringsmåtte, som på den side, der vender ned mod gulvet, er forsynet med en gummiagtig beklædning, så den ikke kan skride hen over det blanke trægulv.

Men med tiden er denne gummibelægning blevet så slidt, at den ikke længere kan forhindre måtten i at glide, og det ville tilsynet forståeligt nok ikke acceptere, så der er ikke andet at gøre end at udskifte den.