kvinde med lovbøger
Dug

Typer af erstatninger

En stor del af en advokats arbejde består i at føre erstatningssager for forskellige mennesker. Erstatningsret er et ret kompliceret felt indenfor juraen. Der er nemlig tale om mange forskellige typer af erstatning, folk kan have krav på. Det er også grunden til at der findes mange erstatningsadvokater, der specialiserer sig i en type erstatningssager.

Hvad kan du egentlig få erstatning for?

Ja, hvis du har været udsat for vold, så skal du have offererstatning – se her. Der skal føres en retssag imod voldsmanden. Herunder skal dit krav om erstatning fremsættes.

Har du været involveret i en trafikulykke, så skal du også have erstatning. Og her kommer det meget an på, hvad det er for en skade, du har lidt efter trafikulykken. Er der tale om piskesmæld, så er der nogle skrappe regler. Er der tale om en læsion, der bevirker, at du taber noget af din arbejdsevne, så er der nogle andre regler, som erstatningen tilkendes efter.

Arbejdsskader og fejlbehandling

Har du været uheldig på arbejdet og har fået en arbejdsskade, så er det et helt andet sæt regler, som din erstatningsadvokat skal følge.

Du har måske været syg og har fået en forkert behandling på hospitalet, ja så har du i mange tilfælde også ret til erstatning. Igen – her gælder nogle helt specielle regler og instanserne, som din erstatningsadvokat skal igennem, er nogle andre. Her er der ikke tale om en retssag – eller langvarig korrespondance med et forsikringsselskab. Her er der tale om et klagenævn, som varetager sager om patienterstatning.

Alt efter hvilken type erstatning du skal have, skal advokaten følge forskellige regler. Nogle gange gælder der også regler for dig. Fx ved trafikulykker. Har du ikke anmeldt ulykken til politiet og forsikringsselskabet, så kan du risikere ikke at få erstatning, fordi du så nok heller ikke har fået optaget rapport hos en læge om, at der er mistanke om, at du har fået et piskesmæld. Har du været ude for vold, så skal hændelsen anmeldes indenfor 72 timer. Ellers kan du blive mistænkeliggjort.

Meget komplekse regler

Som du sikkert kan forstå, så er der et stort sæt regler, instanser, klagenævn, offentlige myndigheder – og private forsikringsselskaber, der skal involveres, alt efter hvilken type erstatning, du gør krav på. Der er ikke en eneste sag, der er identisk med en anden. Der er dog mange sager, der har fælles træk – og her er det at en dygtig advokat kan specialisere sig.

Så du skal altså sørge for at finde en advokat, der kan varetage din interesse bedst muligt. Er der derfor tale om en sag om erstatning som følge af en skade, som en trafikulykke har givet dig, så nytter det ikke rigtigt noget, hvis du går til en advokat, der er specialist i patienterstatning. Du skal finde én, der tidligere har ført sager om piskesmæld erstatning.

Og ja, blev du overfaldet, så ville det bedste for dig være, at du finder en strafferetsadvokat, der også ved noget om offererstatning. Du vil stå stærkere i din sag. Og din advokat vil give dig den bedste bistand, så du får den erstatning, du har krav på.