Dug

En handel i Slagelse

Her i Slagelse har vi et godt sammenhold. Vi hjælper hinanden med små ting i dagligdagen og i weekenderne. Kvarteret, jeg bor i, er et hyggeligt parcelhuskvarter, hvor frugttræerne og hækkene beskæres og klippes til tiden. Vi holder en hyggelig vejfest hver sommer, og ja, vi er glade for at bo her. Jeg er boligadvokat i Slagelse og har speciale i erstatningssager. Vi har mange af dem. De fleste af dem handler om arbejdsskader. Alle mulige skader.

Specialiseret

Jeg har specialiseret mig som arbejdsskade advokat og har meget travlt. Se mere om arbejdsskade advokater og muligheder for hjælp her: https://bjsj.dk/erstatningsadvokater/arbejdsskader/

Hjælper hinanden

Det er derfor dejligt, at jeg kan henvende mig til naboen, hvis jeg har brug for at få slået græsset eller beskåret en busk i haven. Han er glad for havearbejde, og min tid er meget sparsom. Jeg er ofte nødt til at arbejde i weekenderne for at kunne nå alt papirarbejdet med sagerne, jeg arbejder på. Så vi er et godt match. Han slår gerne, græsset for mig, og jeg har hjulpet ham et par gange i nogle erstatningssager. Som gartner og indehaver af en planteskole hænder det, at noget af hans personale kommer til skade- ⓘ . De søger altid om helt urimeligt store erstatninger. Selvom han er forsikret, og selskabet dækker for skaderne, de ansatte kommer ud for, så har han valgt at bruge mig som sin advokat, hvis der skulle ske noget uventet. Det kan hænde. Så hellere være forsigtig og få en specialist til at kigge på tingene, siger han.

Specialister kan det pjat

Jeg kan huske for nogle år siden, fik han en grim sag på halsen. Det var en pige, som havde skåret sig i fingeren ved et uheld. Hun havde ikke havehandsker på, sådan som han havde påpeget overfor hende, at hun burde. Fingeren blev betændt, og hun kom på hospitalet, fordi hun ikke gik til lægen i tide. Hun skulle have haft penicillin, så infektionen kunne bekæmpes. Men på det tidspunkt var fingeren ved at få koldbrand, så lægerne måtte amputere det yderste fingerled. Han fik en sag på halsen af den historie. Måtte betale en ret stor erstatning for tabt arbejdsevne. Han havde nemlig ikke fået skrevet det tydeligt ind i hendes ansættelseskontrakt, at hun skal bære handsker, når hun arbejder. Det fik ham til at være på vagt overfor ansættelseskontrakterne, hans ansatte skriver under på. Han stiller en masse udstyr til rådighed for dem, men de skal så også bruge det, efter hans anvisninger.

Det var derfor min opgave at hjælpe ham med at se alle kontrakterne igennem. Det var en stor opgave. Der er mange forskellige opgaver på en planteskole. Der er forskel på at skulle beskære planter og så at skulle forklare kunder om, hvordan planterne, de køber, skal behandles. Vi brugte 3 uger på at kigge kontrakterne igennem, så de tydeligt beskriver, hvad den enkelte er ansat til at gøre, og hvilket sikkerhedsudstyr det er påbudt dem at bruge. Fx handsker af en særlig kvalitet, når de beskærer. Eller en sikkerhedsvest, når de er ude hos en kunde for at anlægge en have hos dem. Vi ved aldrig, hvad der kan ske.