hadsten bank
Dug

Kviklån Infos værdigrundlag

3 nøglebegreber, der er værdigrundlaget for Kviklån Info rådgivning og betjening, og her vil vi kort definere begreberne. Og for at gøre det lettere for os selv, har vi sat billeder på:

Hjertet symboliserer nærhed. Vi lægger afgørende vægt på at være tæt på vore bankkunder, der vil have billige banklån. Nogle pengeinstitutter taler om nærhed ved oprettelse af et tætforgrenet filialnet. Altså fysisk nærhed. Vi bruger ordet nærhed synonymt med engagement. Hjertet er altså udtryk for personlig og helhjertet nærhed fra vores side.

Øjet symboliserer dialog. En god dialog er en kombination af at snakke, lytte og se, men snak alene gør det ikke. Du har din faste rådgiver, der gerne modtager alle nødvendige informationer. De danner grundlag for at kunne træffe den rigtige beslutning sammen med dig. Det kalder vi dialog. Det giver tryghed.

Hænderne symboliserer gensidig tillid. Lad os give hinanden hånden på, at et ord er et ord, eller en aftale en aftale. Men engang imellem stiller vi krav og forventninger, og vi håber, at det er gensidigt. Det skaber tillid. Gensidig tillid.

For at understøtte de tre værdibegreber bruger vi i Kviklån Info tre slogans – En engageret bank for hele livet (altså hjertet), Vi er der, når det gælder (øjet og hænderne) og alle 3 værdier samlet i et: Kviklån Info er noget for dig – noget for sig.

Se hjemmesiden her.